Partnerzy projektu

Urząd Miasta Równe


Urząd Miasta Lublin


NOWOŚCI

powiekszenieW dniach 12 – 15 października 2011 roku odbyła się wizyta studyjna do Polski specjalistów ds. energii z Miasta Równe oraz spółki komunalnej Esko-Rivne.
Dowiedz się więcej


powiekszenieW dniach 18 – 22 lipca 2011 roku w Równem zostały przeprowadzone audyty energetyczne w 5 budynkach.
Dowiedz się więcej
powiekszenieW dniach 30 maja – 3 czerwca 2011 roku w Równem zostało przeprowadzone szkolenie dla ukraińskich specjalistów ds. energii.
Dowiedz się więcej

DZIAŁANIA PROJEKTU

  1. Szkolenia dla ukraińskich specjalistów ds. energii.
  2. Przeprowadzenie audytów energetycznych w 5 budynkach Równego
  3. Opracowanie, wydanie i przedstawienie władzom miejskim raportów z audytu
  4. Opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie katalogu dobrych praktyk samorządowych z zakresu oszczędzania energii w samorządzie.
  5. Akcja informacyjno – promocyjna w Równem
  6. Opracowanie samorządowego systemu zarządzania energią

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie kompleksowego, pro-oszczędnościowego systemu zarządzania energią w Równem - stolicy Obwodu Rówieńskiego (Ukraina). Niższe zużycie energii spowoduje ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu, zarówno pod względem inwestycyjnym, turystycznym jak również jakości życia mieszkańców.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
w ramach Programu Pomoc Rozwojowa 2011
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Study Tours to Poland

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7 ; 20-078 Lublin ; tel.fax: (+48) 81 532 14 25 , tel.: (+48) 81 441 33 44; biuro@fim.org.pl
KRS: 0000290822 NIP: 712-308-96-56 REGON: 060295371