Partnerzy projektu

Urząd Miasta Równe


Urząd Miasta Lublin


W dniach 30 maja – 3 czerwca 2011 roku w Równem zostało przeprowadzone szkolenie dla ukraińskich specjalistów ds. energii.

Celem szkolenia było przekazanie ukraińskim specjalistom wiedzy i umiejętności dot. przeprowadzania audytów energetycznych wg polskich przepisów, zgodnych z prawem europejskim. Zajęcia prowadzone były przez polscy ekspertów z zakresu energetyki. Efektem szkolenia było przygotowanie ukraińskich specjalistów do przeprowadzania audytów energetycznych zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie
powiekszenie powiekszenie powiekszenie
powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
w ramach Programu Pomoc Rozwojowa 2011
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Study Tours to Poland

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7 ; 20-078 Lublin ; tel.fax: (+48) 81 532 14 25 , tel.: (+48) 81 441 33 44; biuro@fim.org.pl
KRS: 0000290822 NIP: 712-308-96-56 REGON: 060295371