Partnerzy projektu

Urząd Miasta Równe


Urząd Miasta Lublin


W dniach 18 – 22 lipca 2011 roku w Równem zostały przeprowadzone audyty energetyczne w 5 budynkach.

Audyty zostały przeprowadzone przez polskich ekspertów posiadających odpowiednie uprawnienia wspólnie z ukraińskimi specjalistami (uczestnikami szkoleń), w celu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności.
Przedmiotem audytów był pomiar zapotrzebowania obiektów na nieodnawialną energię pierwotną, tj. ilość energii przeliczonej na energię pierwotną i wyrażoną w kWh, dostarczaną przez systemy techniczne dla celów użytkowania energii (ogrzewanie i wentylację, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie wbudowane; wskaźnik EK i EP).
Audyty są podstawą do sporządzenia raportu i przygotowania wariantów usprawnień w zapotrzebowaniu na energię i ciepło. Audyty zostały przeprowadzone w rozumieniu prawa polskiego.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie
powiekszenie powiekszenie powiekszenie
powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
w ramach Programu Pomoc Rozwojowa 2011
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Study Tours to Poland

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7 ; 20-078 Lublin ; tel.fax: (+48) 81 532 14 25 , tel.: (+48) 81 441 33 44; biuro@fim.org.pl
KRS: 0000290822 NIP: 712-308-96-56 REGON: 060295371